Hướng dẫn Công ty cổ phần phát triển nhà tỉnh Bà Rịa-Vũng Tầu thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư không thuộc nguồn vốn ngân sách

Thứ hai, 03/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 31/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 96/BXD-QLN hướng dẫn Công ty cổ phần phát triển nhà tỉnh Bà Rịa-Vũng Tầu thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư không thuộc nguồn vốn ngân sách.

Với các dự án không phải là dự án phát triển nhà ở, thì việc thẩm định và phê duyệt dự án được thực hiện theo các quy định tại Luật Xây dựng, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 về quản lý đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Đối với các dự án phát triển nhà ở cũng như dự án khu đô thị mới, thì do các dự án này có đặc thù riêng so với các dự án đầu tư xây dựng công trình khác, bởi vì có hai nội dung quan trọng thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Nhà nước là qui hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và cơ chế đầu tư (bao gồm: cơ chế sử dụng và nộp tiền sử dụng đất, cơ chế đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, phương án đền bù giải phóng mặt bằng, cơ chế quản lý dự án sau đầu tư...). Nên theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 6 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, đối với các dự án phát triển nhà ở hoặc dự án khu đô thị mới có nguồn vốn không thuộc ngân sách, thì Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và chấp thuận cơ chế đầu tư, còn việc quyết định đầu tư thuộc thẩm quyền của Chủ đầu tư. Về thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư nhà ở và khu đô thị mới được thực hiện theo các quy định của pháp luật về xây dựng.

 
Trung tâm Tin học
Nguồn: Công văn 96/BXD-QLN
Tài liệu đính kèm bài viết
TTLT3BTP_1231463015485.rtfTải về
Cong van 96_1225679538694.docTải về
29374.rtfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)