Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của Bộ Xây dựng(29/12/2023)

Ngày 28/12/2023, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã ký ban hành Quyết định 1414/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của Bộ Xây dựng.

12
Tìm theo ngày :