BỘ XÂY DỰNG

MINISTRY OF CONSTRUCTION

 

Địa chỉ:

37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Điện thoại:

024. 39760271; 024. 39760272; 024. 39760278

Fax:

024. 39762153

Email:

boxaydung@moc.gov.vn


VĂN PHÒNG BỘ XÂY DỰNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Địa chỉ:

14 Kỳ Đồng, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại:

028. 39317219

Fax:

028. 39317152

Email:

vanphonghcm@moc.gov.vn


ĐẦU MỐI ỨNG CỨU SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG BỘ XÂY DỰNG

 

Đơn vị phụ trách:

Phòng Tích hợp dữ liệu và An ninh mạng - Trung tâm Thông tin, Bộ Xây dựng

Người phụ trách:

Mai Quốc Trường

Địa chỉ:

37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Điện thoại:

024. 39742071; 0945368123

Email:

truongmq@moc.gov.vn

 

 

_____________MOC.GOV.VN_____________