Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Thành phố Cần Thơ(05/12/2023)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 2/12/2023 phê duyệt Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tìm theo ngày :