Bình Định: Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng(18/06/2021)

Tại Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 11/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 01 thủ tục hành chính (TTHC) không liên thông trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng.

12345...74
Tìm theo ngày :