Hà Nội xác định yếu tố con người là tiên quyết trong cải cách thủ tục hành chính(27/09/2022)

Xác định yếu tố con người là tiên quyết trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), quyết định sự thành công của mọi cuộc cải cách, do vậy, TP. Hà Nội xác định tập trung thay đổi "từ nhận thức đến hành động" ở 2 nhóm đối tượng: Công chức thực hiện giải quyết TTHC và công dân thực hiện TTHC.

12345...95
Tìm theo ngày :