Bạc Liêu đang quy hoạch để năm 2025 đạt tỷ lệ đô thị hóa 45% (01/12/2020)

Thực hiện mục tiêu đến năm 2025 đạt tỷ lệ đô thị hóa 45%, Bạc Liêu đang tập trung nâng cao chất lượng xây dựng và quản lý, thực hiện quy hoạch; tiến tới phủ kín quy hoạch phân khu đô thị...