Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Thay đổi vật liệu thép so với hồ sơ dự thầu

Bên tôi đang làm chủ đầu tư dự án vốn đầu tư công. Hiện tại đang trong quá trình triển khai thi công, hợp đồng xây lắp theo hình thức trọn gói. Theo hồ sơ dự thầu của nhà thầu thép sử dụng cho công trình là thép Thái Nguyên, Hòa Phát, Việt Úc... thép liên doanh. Đến nay nhà thầu xây lắp có trình chủ đầu tư chấp thuận loại thép nhãn hiệu VAS (của Công ty CP Gang thép Nghi Sơn) đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án.

Xin hỏi, trong trường hợp trên chủ đầu tư có được chấp thuận nhãn hiệu vật liệu thép để sử dụng trong công trình không? Nếu được có phải xác định lại giá thép mới và ký kết phụ lục điều chỉnh giá hợp đồng không?

Nguyễn Thế An (Thean.arc@gmail.com) -

Chủ đầu tư tự thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Theo Mục 3 Điều 35 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thì: "Trong quá trình thẩm định, chủ đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng được mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp tham gia thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở”.

Theo Mục 5 Điều 35 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP: "Chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng, văn bản của các cơ quan tổ chức có liên quan để làm cơ sở phê duyệt thiết kế. Kết quả thẩm định và phê duyệt của chủ đầu tư được thể hiện tại Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng theo quy định tại Mẫu số 07 Phụ lục I Nghị định này".

Tôi có thắc mắc:

Trường hợp 1:

+ Chủ đầu tư có các cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp tham gia thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thì thủ tục, quy trình và các yêu cầu pháp lý liên quan để chủ đầu tư thành lập tổ thẩm định này như thế nào?

+ Và theo yêu cầu của Mục 5 Điều 35 thì chủ đầu tư chỉ cần phê duyệt thiết kế theo Mẫu số 07 Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thôi hay cần bổ sung Mẫu số 06 trong Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP?

Trường hợp 2:

+ Chủ đầu tư đã thuê đơn vị tư vấn thẩm tra tham gia quá trình kiểm tra hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở  và chủ đầu tư không đủ chuyên môn xây dựng. Thì lúc này chủ đầu tư có phải thuê thêm đơn vị độc lập thẩm định hồ sơ do tư vấn thẩm tra kiểm tra hồ sơ này hay không?

+ Và form mẫu dùng mà phê duyệt theo form mẫu nào?

Trần Cung Bách (trancungbach@gmail.com) -

Bồi thường thiệt hại cho nhà thầu do Chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng

Kính gửi Bộ Xây dựng Tôi xin được hỏi một nội dung như sau:

* Ban QLDA (địa diện UBND thành phố Đà Nẵng làm Chủ đầu tư) và Nhà thầu có ký hợp đồng xây lắp vào tháng 10/2018, thời gian thực hiện hợp đồng đến tháng 6/2020, nhưng đến tháng 6/2020 Ban QLDA vẫn chưa bàn giao xong mặt bằng để Nhà thầu thi công. Ban QLDA đã có Công văn xin ý kiến UBND thành phố Đà Nẵng về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến tháng 6/2021 và được UBND thành phố chấp thuận, sau đó Ban QLDA đã ký kết Phụ lục hợp đồng về việc gia hạn thời gian đến tháng 6/2021 với Nhà thầu.

* Nhưng đến tháng 6/2021 Ban QLDA vẫn chưa bàn giao toàn bộ mặt bằng để Nhà thầu triển khai thi công hoàn thành công trình.

 * Nhà thầu đã có văn bản đề xuất Ban QLDA (đại diện Chủ đầu tư) điều chỉnh đơn giá cho các phần khối lượng thực hiện sau khi kết thúc hợp đồng (đơn giá được tính cụ thể như sau: Đơn giá sẽ lập mới tại từng thời điểm bàn giao mặt bằng (định mức, thông báo giá tại thời điểm đó) nhân với tỉ lệ giảm thầu 12% theo Thư giảm thầu Nhà thầu trình Ban QLDA).

* Vậy, Ban QLDA xin hỏi Bộ Xây dựng tron trường hợp này Ban QLDA có được điều chỉnh đơn giá mới cho Nhà thầu không? và hướng dẫn các thủ tục thực hiện.

Lưu Công Lĩnh (conglinh.piipdn@gmail.com) -

Thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thực hiện hạng mục khẩn cấp

UBND tỉnh phê duyệt xây dựng công trình khẩn cấp dự án A. Trong đó hạng mục "a" thuộc dự án là hạng mục xây dựng khẩn cấp phải triển khai ngay, các hạng mục còn lại phải thực hiện theo luật đầu tư công và luật xây dựng hiện hành. Thực hiện nhiệm vụ được giao Chủ đầu tư dự đã lựa chọn nhà thầu bằng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 22 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013; Khoản 1, Điều 56 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014.

Sau khi tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện hạng mục khẩn cấp, xét thấy các gói thầu này đều được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án nên Chủ đầu tư thực hiện phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu nói trên theo thẩm quyền của chủ đầu tư dự án được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 74 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013 (Trách nhiệm của chủ đầu tư: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong trường hợp gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án). Đồng thời chủ đầu tư đã trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán tổng thể theo quy định hiện hành.

Hiện nay chủ đầu tư dự án thực hiện trình quyết toán dự án hoàn thành, tuy nhiên, cơ quan thẩm tra quyết toán từ chối nhận hồ sơ với lý do như sau: Các gói thầu khi thực hiện khẩn cấp phải theo quy định tại Khoản 8, Điều 6 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015, thì thẩm quyền phê duyệt KHLCNT cho gói thầu như sau: “Đối với gói thầu thuộc trường hợp chỉ định thầu quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 22 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước, sau khi chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu thì trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày giao thầu, chủ đầu tư phải hoàn thiện thủ tục trình người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trong trường hợp này không bắt buộc phải thực hiện thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu”.

Với tình huống nói trên, Chủ đầu tư đã thực hiện đúng theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013 nhưng lại chưa đúng với quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015. Vậy tôi xin hỏi: Chủ đầu tư dự án nói trên thực hiện phê duyệt KHLCNT cho các gói thầu thực hiện hạng mục khẩn cấp thuộc dự án là đúng hay sai?.

Nguyễn Lương (ncluongbqlda@gmail.com) -

Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng

Ba tôi đang cư ngụ tại ấp Mỹ Đông 2, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại: 0707.711.753 là thương binh 3/4, tỷ lệ thương tật 51%.

Vào năm 2003 thì ba có đến UBND xã Mỹ Thọ, xin tiền hỗ trợ để cất nhà thuộc diện dành cho người có công với cách mạng, nhưng lúc đó thì địa phương báo là để xem xét lại và hỗ trợ. Đến năm 2005 do tình trạng nhà ở xuống cấp trầm trọng và không thể tiếp tục ở được nữa thì ba có đi vay ngân hàng để xây nhà. Khi đó vẫn không nhận được tiền hỗ trợ nhà ở dành cho người có công cách mạng.

Đến năm 2016 thì Ban nhân dân ấp có mời ba đến họp về vấn hỗ trợ nhà ở dành cho người có công cách mạng, khi đó ba cũng có xin tiền hỗ trợ nhà ở dành cho người có công cách mạng để trả nợ tiền vay ngân hàng vì trước đó đã vay tiền xây nhà, nhưng vẫn không được giải quyết và được trả lời lại là ưu tiên cho những người có công với cách mạng nhưng hiện tại đang khó khăn về nhà ở nên trường hợp của ba thì để đợt sau.

Năm 2019, ba có làm đơn xin hỗ tiền hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng để sửa chữa nhà ở do bị xuống cấp. Nhưng theo Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ thì việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg đã kết thúc tại thời điểm ngày 31/12/2019.

Như vậy chính sách nhà ở đối với người có công với cách mạng đã kết thúc vào ngày 31/12/2019 thì hiện tại ba tôi có còn được hưởng chính sách này nữa không? Vì trước giờ ba tôi vẫn chưa được hưởng chính sách này. Nếu như vẫn còn được hưởng thì cho tôi hỏi cụ thể mức hỗ trợ như thế nào?

Bùi Minh Nhựt (buiminhnhut16101990@gmail.com) -

Xác định khối lượng thanh toán khi thực hiện công tác quét rác đường phố bằng cơ giới

Căn cứ định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị công bố kèm theo Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng; căn cứ vào thành phần công việc quy định tại mã hiệu: MT5.01.00 Công tác quét rác đường phố bằng cơ giới bao gồm các việc như sau:

* Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và bảo hộ lao động.

- Xe ô tô quét hút theo đúng lịch trình quy định, tới thời điểm quét đỗ cách mép vỉa 0,2m – 0,3m, bật đèn công tác, kiểm tra các thông số trước khi cho xe vận hành.

- Bảo đảm tốc độ xe khi quét hút đạt 4km/h – 5km/h.

- Khi rác đầy tiến hành đổ phế thải đúng nơi quy định.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm quy định.

Để thực hiện đúng theo định mức ban hành, Công ty CP Phát triển Đô thị Kiên Giang kính đề nghị làm rõ nội dung mà Công ty chưa rõ cụ thể như sau:

1/- Trên một tuyến đường không có dải phân cách khi thực hiện công tác quét rác đường phố bằng cơ giới có phải sẽ được thanh toán khối lượng nhân 2 lần? Vì phải quét lề đường bên trái và quét lề đường bên phải. Cụ thể tuyến đường có chiều dài 1km thì khi thực hiện công tác quét rác đường phố bằng cơ giới sẽ được thanh toán 2km.

2/- Trên một tuyến đường có dải phân cách khi thực hiện công tác quét rác đường phố bằng cơ giới có phải sẽ được thanh toán khối lượng nhân 4 lần? Vì ngoài việc phải quét lề đường bên trái và lề đường bên phải, còn phải quét gờ lề dải phân cách bên trái và gờ lề dải phân cách bên phải.

Căn cứ định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị công bố kèm theo Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng; căn cứ vào thành phần công việc quy định tại mã hiệu: MT5.01.00 Công tác quét rác đường phố bằng cơ giới bao gồm các việc như sau:

* Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và bảo hộ lao động.

- Xe ô tô quét hút theo đúng lịch trình quy định, tới thời điểm quét đỗ cách mép vỉa 0,2m – 0,3m, bật đèn công tác, kiểm tra các thông số trước khi cho xe vận hành.

- Bảo đảm tốc độ xe khi quét hút đạt 4km/h – 5km/h.

- Khi rác đầy tiến hành đổ phế thải đúng nơi quy định.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm quy định.

Để thực hiện đúng theo định mức ban hành, Công ty CP Phát triển Đô thị Kiên Giang kính đề nghị làm rõ nội dung mà Công ty chưa rõ cụ thể như sau:

1/- Trên một tuyến đường không có dải phân cách khi thực hiện công tác quét rác đường phố bằng cơ giới có phải sẽ được thanh toán khối lượng nhân 2 lần? Vì phải quét lề đường bên trái và quét lề đường bên phải. Cụ thể tuyến đường có chiều dài 1km thì khi thực hiện công tác quét rác đường phố bằng cơ giới sẽ được thanh toán 2km.

2/- Trên một tuyến đường có dải phân cách khi thực hiện công tác quét rác đường phố bằng cơ giới có phải sẽ được thanh toán khối lượng nhân 4 lần? Vì ngoài việc phải quét lề đường bên trái và lề đường bên phải, còn phải quét gờ lề dải phân cách bên trái và gờ lề dải phân cách bên phải.

Vũ Văn Đạt (vudat7780@gmail.com) -