Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Chi phí dịch vụ tại diện tích thương mại tại chung cư hỗn hợp

Công ty chúng tôi hiện sở hữu phần diện tích thương mại tại tòa nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp. Theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD thì phí dịch vụ tại diện tích văn phòng, thương mại sẽ được hai bên tự thoả thuận, trong trường hợp không thoả thuận được thì áp dụng khung giá do UBND quy định.

Tuy nhiên, trong hội nghị nhà chung cư mới tổ chức, đã quyết định mức phí tại khu căn hộ và khu thương mại (hơn 50% đồng ý). Dù công ty chúng tôi không chấp nhận, nhưng ban quản trị nhà chung cư giải thích là do chúng tôi cũng là chủ sở hữu của khu chung cư nên phải thực hiện theo nghị quyết của hội nghị nhà chung cư.

Tôi xin hỏi như vậy có đúng luật không? Ban quản trị có được quyết định mức phí cho khu thương mại, văn phòng không?

Vũ Thị Phương Linh (vuphuonglinh412@gmail.com) -

Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2737:2023 Tải trọng và tác động khi thiết kế bản vẽ thi công

Khi lập dự án tính toán về phần kết cấu vẫn theo tiêu chuẩn 2737-1995 khi đến giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công thì tiêu chuẩn 2737-2023 có hiệu lực thì dự án có phải tính theo tiêu chuẩn 2737-2023 không hay vẫn theo tiêu chuẩn cũ?

Công ty Cổ phần Tư vấn Quy hoạch xây dựng Quảng Ninh (handhda@gmail.com) -

Tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc

Hiện tại mình đang tổ chức thi tuyển cuộc thi, theo như Mục 3. THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC 1. Công tác chuẩn bị trước khi tổ chức thi tuyển: a) Hoàn tất thủ tục và thu thập các số liệu, tài liệu pháp lý, thông tin về kiến trúc, quy hoạch liên quan khu đất xây dựng công trình. b) Lập và phê duyệt kế hoạch, kinh phí tổ chức thi tuyển, quy chế thi tuyển và nhiệm vụ thiết kế. c) Thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc, Tổ kỹ thuật. Vậy có buộc phải theo trình tự mục a đến mục b đến mục c, hay hoàn thành đủ 3 mục theo yêu câu của nghị định không phải theo trình tự?

Xuan Huong (xuanhuongkts92@gmail.com) -

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Lĩnh vực giám sát thi công

Phụ lục VI Nghị định 15/2021/NĐ-CP có quy định: "4. Lĩnh vực giám sát thi công xây dựng bao gồm: 4.1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật. 4.2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông. 4.3. Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và PTNN (thủy lợi, đê điều)." Câu hỏi: Việc Sở Xây dựng cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân - lĩnh vực giám sát tại 4.1 thành 03 loại chứng chỉ theo kê khai kinh nghiệm: - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng. - Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp. - Giám sát công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật có đảm bảo quy định Nghị định 15/2021/NĐ-CP?

Công ty TNHH Đông Sáng Kon Tum (buingoccuong.kt@gmail.com) -

Chi phí lập hồ sơ đăng ký môi trường

Đơn vị tôi là chủ đầu tư các công trình duy tu nạo vét các tuyến đường thủy nội địa. Công trình thuộc đối tượng phải thực hiện đăng ký môi trường theo quy định của Luật bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14. Theo quy định tại mục e, khoản 1 Điều 31 của Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 thì các công việc tư vấn đầu tư xây dựng gồm: "Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ, báo cáo đánh giá tác động môi trường, quan trắc và giám sát môi trường trong quá trình thi công xây dựng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường". Vậy chi phí lập đăng ký môi trường có thuộc chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hay không?

Dao Yen Giang (yengiang1410@gmail.com) -

Tính khối lượng cáp dự ứng lực của kết cấu

Xin hỏi: 1) Công ty Cổ phần xây dựng công trình 510 hoạt động trong lĩnh vực thi công công trình giao thông, tại thời điểm tháng 8/2021 công ty chúng tôi có ký hợp đồng thi công xây dựng công trình cầu giao thông, với hình thức hợp đồng là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Tại thời điểm này, thì thông tư 17/2019/TT-BXD ban hành ngày 26/12/2019 về việc hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình còn hiệu lực. Theo đó, tại mục 6, phụ lục 1 của thông tư 17/2019/TT-BXD quy định: Khối lượng cáp dự ứng lực đo bóc tương ứng với chiều dài của kết cấu có sử dụng cáp dự ứng lực. Vậy xin hỏi: Quy định chiều dài kết cấu này thì khối lượng cáp dự ứng lực có tính bao gồm Chiều dài lỗ trong cấu kiện, chiều sâu (dày) của bê tỳ - của phương tiện neo giữ, chiều dài của kích, phần thép chừa dài để tán dập đầu, phần thép nhô thừa không chịu ứng lực hay là chỉ tính theo chiều dài kích thước hình học của kết cấu?

2) Tại thời điểm công ty chúng tôi triển khai thi công hạng mục cáp dự ứng lực thì thông tư 13/2021/TT-BXD ban hành ngày 31/8/2021 về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình có hiệu lực. Theo đó, tại mục 5.6 của phụ lục 6 của thông tư 13/2021/TT-BXD quy định:

+ Khối lượng cốt thép phải được đo bóc, phân loại theo loại thép (thép thường và thép dự ứng lực, thép trơn, thép vằn), mác thép, nhóm thép, đường kính cốt thép theo chi tiết bộ phận kết cấu (móng, cột, tường...) và điều kiện thi công.

+ Khối lượng cốt thép được đo bóc bao gồm khối lượng cốt thép, mối nối chồng, nối ren, nối ống, miếng đệm, con kê, bu lông liên kết và khối lượng cốt thép biện pháp thi công như thép chống giữa hai lớp cốt thép... (nếu có).

Xin hỏi: với quy định này thì khối lượng cáp dự ứng lực có được tính là bao gồm: Chiều dài lỗ trong cấu kiện, chiều sâu (dày) của bê tỳ - của phương tiện neo giữ, chiều dài của kích, phần thép chừa dài để tán dập đầu, phần thép nhô thừa không chịu ứng lực không? Và khi đo bóc khối lượng để nghiệm thu thanh toán thì tuân thủ theo thông tư 17/2019/TT-BXD ban hành ngày 26/12/2019 hay tuân thủ theo thông tư 13/2021/TT-BXD ban hành ngày 31/8/2021?

3) Trường hợp khi lập thiết kế ban đầu áp dụng theo thông tư 17/2019/TT-BXD chưa tính phần khối lượng cáp dự ứng lực phục vụ thi công nhưng khi triển khai thi công tại thời điểm thông tư 13/2021/TT-BXD có hiệu lực. Vậy xin hỏi, nhà thầu có được ký phụ lục hợp đồng để bổ sung phần khối lượng phục vụ thi công này hay không? Trên đây là các câu hỏi mà công ty chúng tôi xin được làm rõ. 

Công ty Cổ phần xây dựng công trình 510 (phongdhda01.510@gmail.com) -