Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Thông tin chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I

Theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ, đối với chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I có 4 loại (từ 4.1 đến 4.4) như giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, giám sát công tác xây dựng công trình giao thông... Việc chia nhỏ nữa theo tôi không hợp lý vì ngành thi công xây dựng nói chung gắn liền với các loại vật liệu chủ yếu là bê tông cốt thép, kết cấu thép, vật liệu bao che, vật liệu hoàn thiện với các hạng mục cơ bản như công tác đất, nền móng, kết cấu khung, dầm, sàn... Tuy nhiên, chứng chỉ của tôi được cấp chỉ là giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp (nhiệt điện). Mảng nhiệt điện là một mảng rất nhỏ trong thị trường xây dựng, hiện tại cả nước chỉ có một vài dự án đang triển khai thi công. Điều đó tạo sự khó khăn trong công việc của tôi khi tham gia vào các dự án khác. Kính mong Cục Quản lý hoạt động xây dựng có hướng dẫn, giải thích làm rõ hơn về phạm vi hoạt động của các loại chứng chỉ giám sát thi công, thiết kế để tránh khó khăn cho các kỹ sư khi đang hành nghề trên thị trường

Thái Tuấn Anh (thaituan48xf@gmail.com) -

Thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Tôi học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, 5 năm trước tôi thi lấy chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, nay chứng chỉ của tôi hết hạn phải đi thi lại, sau khi tìm hiểu bộ đề cương ôn thi lần này có thêm phần câu hỏi về chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật không phải chuyên ngành tôi học, lần trước tôi thi cũng không có những câu hỏi liên quan, nhiều câu hỏi tôi không biết, không trả lời được vì chưa được học. Cho tôi hỏi, bộ đề thi như vậy có đúng không? Tôi phải làm sao khi tôi chỉ thi lấy chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp?

Nguyễn Ngọc Thành (thanhtamson2@gmail.com) -

Chi phí tư vấn thẩm định trong đấu thầu

Cơ quan tôi đang thực hiện báo cáo quyết toán dự án hoàn thành công trình xây dựng Trường THCS Lý Phong. Theo đó, cơ quan tôi đề nghị được quyết toán chi phí thuê tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp (chi phí thuê tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp này đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán). Tuy nhiên, đơn vị thẩm tra quyết toán không đồng ý và trả lời rằng chi phí thuê tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp đã được tính vào chi phí quản lý dự án. Xin hỏi cách quyết toán như trên cho đúng quy định không?

Nguyễn Thành Tân (tanthuyaihieu@gmail.com) -

Tiêu chí xác định công trình nhiều tầng có sàn

Tại STT 2.1 Bảng 2, Phụ lục II Thông tư số 06/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng có nêu loại kết cấu công trình nhiều tầng có sàn. Vậy định nghĩa thế nào là công trình nhiều tầng có sàn và tiêu chí nào để xét là công trình nhiều tầng có sàn?

Lê Quang Bình () -

Gia công hệ khung sàn thao tác cho biện pháp thi công

Trường hợp sử dụng hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác làm biện pháp thi công thì khấu hao vật liệu chính (thép hình, thép tấm, thép tròn) được phân bổ vào công trình tương ứng với thời gian sử dụng trong một tháng bằng 1,5%. Khấu hao vật liệu chính cho mỗi lần lắp dựng và tháo dỡ bằng 5%. Tổng khấu hao vật liệu chính vào công trình không vượt quá 70%. Tôi dùng mã hiệu AI.11912 cho công tác gia công sàn thao tác làm biện pháp thi công. Thời gian thi công 3 tháng, tháo dỡ và lắp dựng 8 lần. Tôi tính khấu hao vật liệu chính như sau: 3x1.5%+8x5%=44.5%, nhưng bên CĐT lập là: 3x1.5%+7x5%=39.5%. Vì vậy tôi muốn hỏi tôi phải tính tháo dỡ và lắp dựng là 7 lần hay 8 lần. 

Đỗ Thị Mơ (mo.do@htm.com.vn) -

Điều chỉnh dự án

Chúng tôi hiện đang quản lý 1 dự án có tổng mức đầu tư 267 tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách, thực hiện 2 giai đoạn (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công). Hiện nay tại giai đoạn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (thiết kế bản vẽ thi công) có phát sinh thêm 1 khoản mục chi phí tư vấn là tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc, tuy nhiên việc phát sinh chi phí này không làm thay đổi tổng mức đầu tư của dự án.

Vậy xin hỏi, việc bổ sung chi phí này có dẫn đến phải điều chỉnh dự án hay không (hiện nay chúng tôi đang trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung, theo đó sẽ bổ sung gói thầu này để thực hiện do giai đoạn trước không có gói thầu này, tuy nhiên Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng cần phải điều chỉnh dự án trước khi trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu). Theo chúng tôi tìm hiểu, trường hợp phát sinh thêm chi phí tại giai đoạn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thì không cần điều chỉnh dự án (do không làm thay đổi tổng mức đầu tư).

Lê Thanh Hải (concrete.b20@gmail.com) -