Triển khai chương trình bồi dưỡng về phát triển đô thị thông minh bền vững tại Tiền Giang(21/09/2023)

Ngày 21/9/2023, tại Tiền Giang, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang tổ chức khóa bồi dưỡng về phát triển đô thị thông minh bền vững thuộc dự án “Thành lập Trung tâm hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng” (dự án VKC) cho các cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các Sở ngành, thành phố, huyện, xã phường trên địa bàn tỉnh. 

Tìm theo ngày :