Khai trương Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Bắc Kạn(05/03/2021)

Việc khai trương Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Bắc Kạn là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số của tỉnh Bắc Kạn.

12345...67
Tìm theo ngày :