Hướng dẫn chi phí trích đo vẽ bản đồ địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng(16/05/2022)

Ngày 16/5/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 1669/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn chi phí trích đo vẽ bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Tìm theo ngày :