Định mức bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thiết bị phòng cháy, chữa cháy; hệ thống thiết bị điều hòa không khí; hệ thống thiết bị thang máy(07/05/2021)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4828/SGTVTXD-KTVL ngày 31/12/2020 của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai và hồ sơ bổ sung về việc xin ý kiến về định mức đặc thù: Định mức bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thiết bị phòng cháy, chữa cháy; hệ thống thiết bị điều hòa không khí; hệ thống thiết bị thang máy áp dụng cho các tòa nhà hợp khối khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường (sau đây gọi tắt là định mức đặc thù bảo trì, bảo dưỡng thiết bị khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường).

Tìm theo ngày :