Hướng dẫn lập quy hoạch chung thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An(19/06/2024)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1660/SXD-QHKT ngày 07/5/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Long An về việc hướng dẫn giải quyết vướng mắc khi lập quy hoạch chung thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

Tìm theo ngày :