Công nhận 2 huyện của tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao(21/06/2024)

Ngày 20/6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định số 547, 548/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ công nhận 2 huyện của tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Tìm theo ngày :