Hà Nội: Đồng vốn tín dụng chính sách góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Chương Mỹ(05/03/2021)

Xuân Tân Sửu với diện mạo nông thôn của huyện Chương Mỹ có nhiều khởi sắc. Huyện đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới với 32/32 xã hoàn thành các tiêu chí quốc gia. Đóng góp vào kết quả đó có vai trò của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện trong việc cho vay hỗ trợ giảm nghèo bền vững, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Tìm theo ngày :