Công bố kết quả sơ tuyển cuộc thi “Ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể khu trụ sở làm việc các Bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây” (05/03/2021)

Ngày 5/3/2021, Bộ Xây dựng tổ chức lễ công bố kết quả sơ tuyển cuộc thi “Ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể khu trụ sở làm việc các Bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây”. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Vụ Hợp tác quốc tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành (thuộc Bộ Xây dựng), đại diện các tổ chức tư vấn thiết kế trong nước và quốc tế.