Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu hướng dẫn chi tiết đo bóc khối lượng công trình giao thông, công trình cấp nước và thoát nước” (24/09/2021)

Chiều ngày 23/9/2021, Hội đồng tư vấn đánh giá Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu các kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu hướng dẫn chi tiết đo bóc khối lượng công trình giao thông, công trình cấp nước và thoát nước” (mã số RD 02-20) do Viện Kinh tế xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ & Môi trường (Bộ Xây dựng) Nguyễn Quang Minh là Chủ tịch Hội đồng.