Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 655 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và đầu tư Quảng Ngãi(15/05/2023)

Ngày 12/05/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 137/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và đầu tư Quảng Ngãi đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :