Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 09.005 thuộc Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dụng Giao thông Việt(27/05/2024)

Ngày 21/05/2024, Sở Xây dựng Bình Dương đã có Giấy chứng nhận số 1524/GCN-SXD về việc Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dụng Giao thông Việt (hoạt động theo ủy quyên của doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Giao thông Việt) đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :