Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Tấn Phát(22/01/2021)

Ngày 21/01/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 18/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Tấn Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :