Văn bản hợp nhất Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị(12/09/2023)

Ngày 12/9/2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BXD về việc hợp nhất Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

12345...72
Tìm theo ngày :