Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thẩm định giá bán, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn(23/02/2024)

UBND TP. Hà Nội ủy quyền cho Sở Xây dựng Hà Nội thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án, bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn thành phố.

Tìm theo ngày :