Hội thảo về nội dung dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

Thứ năm, 02/11/2023 16:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 2/11/2023, tại cơ quan Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chủ trì hội thảo về nội dung dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Tham dự hội thảo có đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ban ngành Trung ương, đại diện các địa phương, các chuyên gia.


Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại hội thảo

Hội thảo được tổ chức nhằm tham vấn ý kiến của các địa phương, cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc để rà soát, bổ sung và hoàn thiện nội dung dư thảo Luật.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cho biết, hiện nay, pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và quy hoạch nông thôn được quy định tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 62/2020/QH14 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Qua hơn 12 năm thi hành Luật Quy hoạch đô thị và hơn 7 năm thi hành Luật Xây dựng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn đã cơ bản được ban hành đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức triển khai thực hiện công tác quy hoạch, phát triển đô thị, nông thôn và khu chức năng, khai thác hiệu quả sử dụng đất. Tuy nhiên, quá trình tổ chức triển khai thực hiện các quy định pháp luật thời gian qua đã phát sinh một số vấn đề cần phải được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn, dự thảo Luật (dự thảo 2) đã được hoàn thiện bao gồm 5 Chương, 61 Điều; đã được Bộ Xây dựng gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, các địa phương, các cơ quan liên quan và xin ý kiến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ vả Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Trình bày nội dung dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, đại diện Vụ Quy hoạch kiến trúc (Bộ Xây dựng) cho biết, dự thảo có nhiều điểm mới, tập trung vào sắp xếp, quy định rõ các loại hình, cấp độ quy hoạch, rút ngắn số lượng các cấp độ quy hoạch trong một số trường hợp. Về kinh phí lập quỵ hoạch, các quy định sẽ thống nhất, đồng bộ theo từng cấp độ giữa các loại hình quy hoạch; làm rõ trách nhiệm quản lý kinh phí lập quy hoạch; nguồn lực hỗ trợ và sử dụng nguồn lực trong hoạt động quy hoạch.

Về chính sách của Nhà nước trong hoạt động quy hoạch đô thị, nông thôn, dự thảo quy định rõ hoạt động do Nhà nước thực hiện, hoạt động được Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, hỗ trợ; tăng cường phân cấp cho cơ quan cấp tỉnh trong tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới và quy đinh cụ thể đối với việc tổ chức lập quy hoạch phục vụ đấu giá, đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Về lập quy hoạch, bổ sung hoàn thiện quy định về yêu cầu nội dung lập nhiệm vụ, đồ án theo từng loại hình, cấp độ quy hoạch; bổ sung quy định về đồ án quy hoạch không gian ngầm đô thị; quy định về bảo vệ môi trường trong nội dung đồ án quy hoạch.

Dự thảo Luật cũng bổ sung quy định cụ thể hơn về đối tượng, thời gian, nội dung lấy ý kiến đối với từng loại hình, cấp độ quy hoạch; tiếp tục tăng cường phân cấp cho UBND cấp tỉnh thực hiện phê duyệt quy chung đô thị mới; hoàn thiện quy định về việc thông qua HĐND, lấy ý kiến của cơ quan chuyên môn cấp trên đối với đồ án quy hoạch trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Các đại biểu góp ý tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn và dự thảo Tờ trình. Bên cạnh đó, các đại biểu đóng góp một số ý kiến để hoàn thiện nội dung dự thảo: tiếp tục bổ sung, làm rõ các khu chức năng, các loại hình quy hoạch; làm rõ thêm về quy hoạch vùng, huyện; làm rõ mối quan hệ Luật quy hoạch đô thị nông thôn và Luật Quy hoạch đô thị; làm rõ quy hoạch khung hạ tầng kỹ thuật và các nội dung về quy hoạch chung thành phố trong thành phố trong dự thảo Luật...

Kết luận hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cho biết, trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Bộ Xây dựng luôn bám sát tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm hướng đến đổi mới phương pháp lập quy hoạch.


Quang cảnh hội thảo

Sau khi tổng hợp các ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị các địa phương tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến bằng văn bản về nội dung dự thảo Luật. Các ý kiến góp ý cần quan tâm đến tính đồng bộ của pháp luật, chủ động quan tâm góp ý sao cho phù hợp với các Luật liên quan cũng như các quy hoạch khác. Các ý kiến trao đổi, thảo luận tại hội thảo sẽ giúp Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các cơ chế chính sách trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị trong thời gian tới.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)