Ký kết Biên bản hợp tác giữa Tổng công ty CONINCO và Công ty TNHH DINVAI Việt Nam(30/11/2020)

Ngày 30/11/2020, tại cơ quan Bộ Xây dựng đã diễn ra lễ Ký kết Biên bản hợp tác giữa Tổng công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng (CONINCO) và Công ty TNHH DINVAI Việt Nam.

Tìm theo ngày :