Nghiệm thu các Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện

Thứ sáu, 17/06/2022 10:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/6/2022, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Vật liệu xây dựng chủ trì thực hiện, gồm có: Nghiên cứu, soát xét tiêu chuẩn TCVN 1453:1986 “Ngói xi măng cát” (TC 14-20); Nghiên cứu, soát xét tiêu chuẩn TCVN 1452:2004 “Ngói đất sét nung - Yêu cầu kỹ thuật” (TC 16-20); Nghiên cứu, soát xét tiêu chuẩn TCVN 4313:1995 “Ngói - Phương pháp thử cơ lý” (TC 17-20). Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các Nhiệm vụ, thay mặt nhóm nghiên cứu, KS. Nguyễn Thị Sen, Tạ Đắc Quý cho biết, các tiêu chuẩn trên đều được soát xét trên cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn châu Âu, có sự kiểm chứng tại phòng thí nghiệm và đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam.

Trong quá trình soát xét, các nhóm nghiên cứu đều bổ sung, cập nhật thuật ngữ, định nghĩa, tài liệu viện dẫn và những yêu cầu kỹ thuật mới nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đồng thời giúp các cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt chính xác tình hình thị trường, thông qua đó xây dựng những quy định về chỉ tiêu sản phẩm của các loại ngói xi măng cát, ngói bê tông, ngói đất sét nung, các phụ kiện lợp... một cách phù hợp, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu này.

Cụ thể, trong quá trình soát xét, đối với tiêu chuẩn TCVN 1453:1986 “Ngói xi măng cát”, nhóm nghiên cứu đã bổ sung mục “Tài liệu viện dẫn” và bổ sung các yêu cầu về vật liệu; xác định độ dài treo và độ vuông góc; xác định khối lượng; khả năng chống đỡ của vấu; đánh giá và xác minh tính ổn định chất lượng; chốt và dụng cụ cố định; đồng thời mở rộng phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn đối với cả phụ kiện bê tông dùng lợp mái, ốp và lót tường. Đối với tiêu chuẩn TCVN 1452:2004 “Ngói đất sét nung - Yêu cầu kỹ thuật”, nhóm nghiên cứu bổ sung các định nghĩa và thuật ngữ đối với ngói đất sét nung và phụ kiện lợp; bổ sung các tài liệu viện dẫn; đưa ra các yêu cầu đánh giá chất lượng sản phẩm ngói đất sét nung và các phụ kiện lợp.

Tại cuộc họp, Hội đồng tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí với sự cần thiết thực hiện các Nhiệm vụ nêu trên, nhất trí với phương pháp lựa chọn các tiêu chuẩn tiên tiến của châu Âu làm cơ sở tham khảo trong quá trình soát xét tiêu chuẩn, đảm bảo tính hội nhập và phù hợp với xu hướng xây dựng tiêu chuẩn hiện nay.

Hội đồng đánh giá cao sự nghiêm túc, trách nhiệm của các nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ và nhận xét, trong khuôn khổ thời hạn được giao, các nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ số lượng sản phẩm theo hợp đồng; nội dung Báo cáo tổng kết bám sát đề cương được duyệt, các dự thảo tiêu chuẩn có bố cục hợp lý và đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa chất lượng các dự thảo tiêu chuẩn, các nhóm nghiên cứu cần cân nhắc, sửa tên của các tiêu chuẩn cho phù hợp hơn; làm rõ hơn một số thuật ngữ và định nghĩa; lược bỏ các yêu cầu liên quan đến thời tiết băng giá, lược bỏ một số phụ lục không cần thiết.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Lê Minh Long tổng hợp các ý kiến đóng góp của các chuyên gia thành viên Hội đồng, bổ sung một số góp ý về nội dung các dự thảo tiêu chuẩn và đề nghị các nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện Báo cáo tổng kết và các dự thảo tiêu chuẩn, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu các Nhiệm vụ do Viện Vật liệu Xây dựng thực hiện, với kết quả đều đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)