Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011 - 2020

Thứ hai, 10/10/2011 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 10/10, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 892/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011 - 2020, gồm :

1. TS. Nguyễn Đình Toàn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Chủ tịch Hội đồng;

2. ThS. Đỗ Đức Duy - Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Phó chủ tịch Hội đồng;

3. TS. Nguyễn Trung Hoà - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường - Uỷ viên;

4. KS. Trần Thanh Hà - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính - Uỷ viên.

5. TS. Đỗ Đình Đức - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội - Uỷ viên phản biện;

6. PGS.TS. Phạm Trọng Mạnh - Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Uỷ viên;

7. PGS.TS. Bùi Tất Thắng - Phó viện trưởng Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Uỷ viên phản biện;

8. ThS. Nguyễn Thanh Xuân - Phó vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ - Uỷ viên;

9. KS. Nguyễn Văn Tiến - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ - Uỷ viên Thư ký.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ thẩm định Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011 – 2020 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo kết quả thẩm định để Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Quyết định 892/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)