Tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2011 của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

Thứ sáu, 13/05/2011 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2011 nhìn chung ổn định và có mức tăng cao so với cùng kỳ năm 2010.

Giá trị sản xuất kinh doanh tháng 4 đạt 13.458,3 tỷ đồng, 4 tháng đầu năm năm 2011 ước đạt 48.565,6 tỷ đồng, bằng 30,1% so với kế hoạch năm 2011, bằng 118,0% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó :

Giá trị xây lắp của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng ước thực hiện tháng 4 đạt 5.691,2 tỷ đồng, 4 tháng đầu năm 2011 ước đạt 20.608,4 tỷ đồng, bằng 30,8% so với kế hoạch năm, bằng 115,9% so với cùng kỳ năm 2010.

Giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng (kể cả TCT Xi măng Việt Nam) ước thực hiện tháng 4 đạt khoảng 4.787,3 tỷ đồng, 4 tháng đầu năm 2011 ước đạt 17.893,3 tỷ đồng, bằng 30,7% so với kế hoạch năm, bằng 118,7% so với cùng kỳ năm 2010.

Ước thực hiện sản xuất xi măng toàn ngành tháng 4 đạt 4,72 triệu tấn, 4 tháng đầu năm 2011 đạt 16,40 triệu tấn, bằng 30,1% so kế hoạch năm 2011. Tháng 4 sản lượng xi măng tiêu thụ ước đạt 4,60 triệu tấn, 4 tháng đầu năm 2011 đạt 16,02 triệu tấn, bằng 29,4% kế hoạch năm 2011 .

Về xuất nhập khẩu

Ước thực hiện nhập khẩu tháng 4 đạt khoảng 44.405 triệu USD, 4 tháng đầu năm 2011 đạt 144.45 triệu USD, bằng 21,3% so với kế hoạch năm.

Xuất khẩu tháng 4 đạt khoảng 12.893 triệu USD, 4 tháng đầu năm 2011 đạt 39.498 triệu USD, bằng 17,3 % so với kế hoạch năm.

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Báo cáo 30/BC-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)