Bộ Xây dựng khai giảng lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Thứ hai, 20/12/2010 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Thực hiện kế hoạch công tác phát triển Đảng viên năm 2010, sáng ngày 20/12/2010, tại Bộ Xây dựng, Đảng uỷ cơ quan Bộ Xây dựng đã tổ chức lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 240 đồng chí cán bộ viên chức của Bộ Xây dựng.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Hồng Khải - Phó bí thư trường trực Đảng uỷ cơ quan Bộ Xây dựng đã nhấn mạnh đến vai trò của Đảng cộng Sản Việt nam đối với sự phát triển của đất nước, đồng thời, nhắc nhở các học viên nghiêm túc trong học tập, tích cực nghiên cứu các chuyên đề, trên cơ sở đó từng học viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để sớm tham gia vào hàng ngũ của Đảng.

Thời gian học tập 3 ngày, chương trình học bao gồm 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc lớp học, các học viên viết thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đối với các bài thu hoạch đạt yêu cầu trở lên. Giấy chứng nhận có hiệu lực 5 năm kể từ ngày cấp. Lớp học này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bồi dưỡng hạt nhân ưu tú bổ sung vào đội ngũ Đảng viên cho các chi bộ, góp phần phát triển Đảng tại cơ sở ngày càng lớn mạnh.

 
Hoàng Đại Hải

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)