Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

Thứ năm, 21/07/2011 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 20/7, Bộ Xây dựng đã có Quyết địnhvề việc công thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng: “Tiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng”. (Có nội dung chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này).

Thủ tục hành chính này thay thế thủ tục hành chính: “Tiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng do chủ đầu tư gửi” đã được công bố tại Quyết định 838/QĐ-BXD ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. (Có nội dung chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này)

Cục Trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chịu trách nhiệm về nội dung của thủ tục hành chính công bố và các tài liệu có liên quan kèm theo Quyết định này. Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm tổ chức cập nhật các nội dung liên quan về thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và gửi thông báo bằng văn bản việc cập nhật nêu trên về Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký Quyết định công bố.

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Quyết định 730/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)