Bình Dương: CCHC và chuyển đổi số phải quyết liệt, không bàn lùi(20/02/2024)

Ngày 19/02, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, đã diễn ra cuộc họp giao ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC), Chuyển đổi số, Đề án 06 và Thành phố thông minh.

Tìm theo ngày :