Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang xây dựng công trình khẩn cấp sử dụng vốn đầu tư công(03/03/2022)

Ngày 03/3/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 659/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn triển khai xây dựng công trình Bệnh viện dã chiến sử dụng vốn đầu tư công theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Tìm theo ngày :