Xác định thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi(03/11/2023)

Ngày 03/11/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 5002/BXD-HĐXD gửi Công ty TNHH Autoliv Việt Nam về việc xác định cơ quan có thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án.

Tìm theo ngày :