Hướng dẫn vè nội dung liên quan đến thời gian thực hiện và tiến độ thực hiện dự án(31/08/2023)

Ngày 31/8/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 3977/BXD-HĐXD gửi Công ty Quản lý tài sản Viettel về việc làm rõ cách hiểu về thời gian thực hiện và tiến độ thực hiện dự án.

<<1...3456...127>>
Tìm theo ngày :