Hướng dẫn xử lý vướng mắc trong quá trình hoạt động thiết kế xây dựng(08/01/2024)

Ngày 08/01/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 124/BXD-HĐXD gửi Công ty TNHH MAC ZT Việt Nam hướng dẫn xử lý vướng mắc trong quá trình hoạt động thiết kế xây dựng.

Tìm theo ngày :