Về việc thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài(01/03/2024)

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 176/SCT-TTTNNN ngày 10/01/2024 và Văn bản số 722/SCT-TTTNNN ngày 06/02/2024 của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh về việc xin ý kiến thành lập Văn phòng đại diện Công ty NAD Design (quốc tịch Bỉ) và Công ty MKPL Architects Pte. Ltd (quốc tịch Singapore) tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Tìm theo ngày :