Thực hiện Đề án tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng(24/11/2011)

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam" theo các nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1843/QĐ-TTg ngày 5/10/2010; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tìm theo ngày :