Thẩm quyền thành lập, tổ chức lại đối với Ban Quản lý dự án chuyên ngành, Ban Quản lý dự án khu vực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh(12/09/2023)

Ngày 12/9/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4082/BXD-HĐXD gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thẩm quyền thành lập, tổ chức lại đối với Ban Quản lý dự án chuyên ngành, Ban Quản lý dự án khu vực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Tìm theo ngày :