Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công đối với Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình(29/09/2021)

Ngày 29/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4020/BXD-HĐXD gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận hướng dẫn về thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công đối với Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình.

Tìm theo ngày :