Bộ Xây dựng góp ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Nậm He Thượng 1(23/11/2022)

Ngày 23/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5330/BXD-HĐXD gửi Bộ Công Thương cho ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Nậm He Thượng 1, tỉnh Điện Biên.

Tìm theo ngày :