Hướng dẫn thủ tục lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng và Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng(02/07/2024)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 3778/BXD-HĐXD gửi Công ty Quản lý dự án Khí hướng dẫn thủ tục lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng và Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án mở rộng, nâng công suất Kho chứa LNG 1 triệu tấn/năm tại Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm.

Tìm theo ngày :