Bắc Ninh: Phê duyệt 122 thủ tục hành chính thực hiện “5 tại chỗ” tại Trung tâm Hành chính công(08/10/2021)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 1200/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, trả kết quả (gọi tắt “5 tại chỗ”) tại Trung tâm Hành chính công.

Tìm theo ngày :