Tuyên Quang: Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính(21/12/2023)

Thời gian qua, việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) vào tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) ở mức độ cao luôn được UBND tỉnh Tuyên Quang xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số.

Tìm theo ngày :