Hướng dẫn thực hiện Luật số 62/2020/QH14 về giấy phép xây dựng công trình(08/10/2021)

Ngày 08/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4186/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng thành phố Hà Nội hướng dẫn thực hiện Luật số 62/2020/QH14 liên quan đến quy định về giấy phép xây dựng.

Tìm theo ngày :