Giải đáp vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 15/2021/NĐ-CP(28/10/2021)

Ngày 28/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4456/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình hướng dẫn giải đáp vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

Tìm theo ngày :