Hướng dẫn lựa chọn đơn vị trúng tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình(16/12/2021)

Ngày 15/12/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 5229/BXD-HĐXD gửi Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn lựa chọn đơn vị trúng tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình.

Tìm theo ngày :