Huyện Gia Lâm: Phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới (22/05/2020)

Triển khai Chương trình 09-CTr/HU của Huyện ủy Gia Lâm về “Phát triển kinh tế từng bước vững chắc gắn với xây dựng NTM huyện Gia Lâm giai đoạn 2015-2020”, trong 5 năm qua, kinh tế huyện Gia Lâm tiếp tục phát triển ổn định và tăng trưởng khá.

  • Với 28/28 xã đạt kết quả 100% chuẩn nông thôn mới, 19/19 tiêu chí ở các xã đạt và 1 xã Hồng Vân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019, hiện nay huyện Thường Tín đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm tra xét công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới gửi Văn phòng điều phối nông thôn mới Thành phố tháng 6/2020.

  • Chiều 18-5, tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ công nhận xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019. Đây cũng là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh.

  • Đây là một trong những chỉ tiêu được Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội lần thứ 7 đã đề ra tại Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức sáng nay 18/5 với chủ đề "Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn và nâng cao đời sống nông dân gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, hiệu quả bền vững".

  • Đến nay, huyện Định Hóa hoàn thành phân bổ 11.850 tấn xi măng được tỉnh hỗ trợ năm 2020 cho các xã để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới (NTM), theo nguyên tắc: Ưu tiên 2 xã về đích NTM trong năm nay là Bộc Nhiêu, Trung Lương và tập trung cải thiện những xã có tiêu chí giao thông, thủy lợi đạt thấp.

  • Để hoàn thành mục tiêu từ nay đến cuối năm Hà Nội có thêm 6 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, các địa phương đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để có thể cán đích theo kế hoạch.

  • Thời gian qua, TP. Hà Nội rất coi trọng, ưu tiên đầu tư cho xây dựng nông thôn mới, mặc dù phải tập trung chống dịch Covid-19 nhưng Thành phố vẫn không tiết giảm kinh phí cho nhiệm vụ này. Chính vì thế, từ nay đến cuối năm, Hà Nội phải tăng tốc, thực hiện đúng mục tiêu đề ra.

  • Đây là con số được Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 cập nhật đến hết quý I/2020, chiếm tỷ lệ 57% số xã trong cả nước và tăng gần 40% so với cuối năm 2015, vượt 7% mục tiêu 10 năm (2010 - 2020).

  • Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Quảng Ngãi đạt kết quả còn khiêm tốn so với bình quân chung của cả nước, nhưng những bài học rút ra từ thực tiễn là cơ sở để các địa phương trong tỉnh đưa ra định hướng, giải pháp sát với tình hình thực tế nhằm tiếp tục hướng tới phát triển nông thôn toàn diện và bền vững.

  • Nhờ thực hiện chương trình 02 của Thành ủy, đến nay đời sống của người dân khu vực nông thôn đã được nâng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt 51,5 triệu đồng/người/năm.

  • Từ nay đến cuối năm, Hà Nội sẽ phấn đấu có thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các huyện đã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới cần rà soát các tiêu chí, phấn đấu hoàn thành mục tiêu để chào mừng Đại hội Đảng.

Tìm theo ngày :