Địa phương đầu tiên ở ĐBSCL hoàn thành xây dựng nông thôn mới(17/09/2020)

Cần Thơ là địa phương đầu tiên ở ĐBSCL và thứ ba trong cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM), sớm hơn một năm so với kế hoạch.

Tìm theo ngày :