Thị xã Quảng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới(01/12/2020)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định công nhận thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Tìm theo ngày :