Hướng dẫn Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện Điều 6 của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP(06/05/2020)

Ngày 6/5/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2143/BXD-KTXD gửi Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về việc giải thích, làm rõ Điều 6 của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

Tìm theo ngày :