Hướng dẫn áp dụng cấp dẻo thấp trong thiết kế kháng chấn cho Dự án toàn nhà căn hộ - văn phòng dịch vụ - thương mại dịch vụ HH4-1, HH4-2 và HH4-3 khu phức hợp Sài Gòn-Ba Son, Tp. HCM(16/09/2020)

Ngày 16/9/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 4492/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Elegance hướng dẫn áp dụng cấp dẻo thấp trong thiết kế kháng chấn cho Dự án toàn nhà căn hộ - văn phòng dịch vụ - thương mại dịch vụ HH4-1, HH4-2 và HH4-3 khu phức hợp Sài Gòn-Ba Son, đường 02 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Tìm theo ngày :