BỘ XÂY DỰNG

MINISTRY OF CONSTRUCTION
(MOC)
Địa chỉ : 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: 024. 39760271
Fax : 0243. 9762153
Email : boxaydung@moc.gov.vn

 

VĂN PHÒNG BỘ XÂY DỰNG

Địa chỉ:           Số 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Điện thoại:      024. 39760271; 024. 39760272; 024. 39760278

Fax:                 024. 39762153
Email:              vanphong@moc.gov.vn

 

CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM - BỘ XÂY DỰNG

Địa chỉ:       14 Kỳ Đồng, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Tổng đài:     028. 39317219
Fax:             028. 39317152
Email:          vanphonghcm@moc.gov.vn

 

 

_____________MOC.GOV.VN_____________