Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Vật nuôi trong nhà chung cư

Tôi xin hỏi, chó và mèo có bị cấm nuôi trong phạm vi căn hộ chung cư theo Khoản 3 Điều 35 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP hay không? (không thả rông, không sử dụng các khu vực như hoa viên, sân chơi; khi mang chó, mèo từ căn hộ ra ngoài chung cư, người nuôi cho vào giỏ, túi hoặc rọ mõm, xích chó theo quy định pháp luật).

Cát Lâm (cat.lam.vn@gmail.com) -

Áp dụng định mức công tác bê tông mặt đường

Công tác đổ bê tông mặt đường AF.15400 trong phân tích vật tư về ca máy chỉ có máy đầm, máy trộn bê tông và đầm bàn. Xong thực tế hiện nay nếu đổ bê tông đơn thuần vậy mặt đường dễ bung sau một thời gian đổ. Vì vậy nhiều nơi cho thêm công tác tạm tính Đánh bóng mặt đường bằng máy xoa mặt bê tông (không có trong định mức). Xin hỏi công tác này có được tính không?, có nằm trong nội dung mã việc AF.15400 không?

Nguyễn Đức Dũng (nguyendunghd999@gmail.com) -

Định mức xây dựng

1, Theo điều 15 nghị định 68/2019/NĐ-CP và điều 17 thông tư 09/2019/TT-BXD thì những định mức chưa có trong hệ thống định mức đã ban hành hoặc đã có nhưng chưa phù hợp thì tổ chức tư vấn lập dự án có trách nhiệm xác định định mức mới hoặc định mức điều chỉnh, vây tính chính xác của các định mức này do ai chịu trách nhiệm?

2, Khi có định mức mới hoặc điều chỉnh mà dẫn đến đơn giá xây dựng thấp hơn đơn giá hiện hành của Nhà nước thì cấp quyết định đầu tư được quyết định. Vậy đơn giá hiện hành được xác định là như thế nào ? ( vì đơn giá hiện hành do định mức đã ban hành quyết định, nhưng do chưa có định mức nên chưa xác định đơn giá hiện hành được).

3, Khi tổ chức tư vấn lập dự toán xây dựng định mức mới hoặc điều chỉnh để đưa vào dự toán thì có cần thẩm đinh, phê duyệt định mức trước không hay sẽ thẩm định phê duyệt cùng dự toán ?

Trần Văn Hưng (lactranghanam@gmail.com) -

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực sản xuất gia công chế tạo cơ khí

Đơn vị sản xuất gia công chế tạo cơ khí, chuyên về gia công cơ khí có ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư về gói thầu cung cấp và gia công hoàn thiện Kingpost (gia công hoàn thiện thép hình, một hạng mục nhỏ thuộc phần trụ tạm trong dự án) cho dự án công trình cấp I thì có cần phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với cấp công trình đó không?

Cao Lê Tuấn Anh (caoletuananh@gmail.com) -

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Theo Mục b Điểm 13 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng vừa ra đời có quy định "Đối với dự án quy định tại Khoản 1 Điều 58 của Luật này còn phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm định các nội dung theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 58 của Luật này, trừ dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;". Cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện là Phòng Kinh tế - Hạ tầng, vậy có được giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện thẩm định báo cáo kinh tế - Kỹ thuật nữa hay không?

Trương Hồng Quang (hoangquang04bk@gmail.com) -

Bản vẽ hoàn công công trình giải phóng mặt bằng

Tôi đang thực hiện công trình giải phóng mặt bằng dự án khu công nghiệp. Trong quá trình thực hiện thì bản vẽ trích đo địa chính được chỉnh sửa rất nhiều lần. Theo quy định thì bản vẽ lần đầu phải đủ 4 dấu (đơn vị đo đạc, văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt) bản vẽ chỉnh sửa thì chỉ cần 2 dấu. Đến nay dự án đã xong, tôi muốn lập bản vẽ hoàn công. Vậy xin hỏi, bản vẽ hoàn công có cần đủ 4 dấu hay không và được quy định ở đâu?

Ngô Hoàng Quốc Huy (huyngohoangquoc@gmail.com) -