Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình

1. Đối với gói thầu: Thi công lắp đặt hệ thống họp trực tuyến thì đơn vị giám sát có cần phải có chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị hay chứng chỉ giám sát dân dụng?
 

2. Trong 1 công trình dân dụng cấp III bao gồm xây dựng + thiết bị (bàn ghế học tập+máy vi tính+camera) thì Đơn vị tư vấn giám sát ngoài chứng chỉ giám sát công trình dân dụng III thì có cần phải có chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị hay không?

Võ Tuấn Anh (votuananh1992@gmail.com) -

Cải tạo lắp dựng kết cấu nhà kính bao gồm vách kính và mái kính

Tổng công ty tôi đang triển khai mời thầu gói tư vấn thiết kế và thẩm tra thiết kế lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật gói thầu “lắp dựng kết cấu nhà kính trên tầng 6 có diện tích 70 m2 thuộc khối nhà 6 tầng liên kết khối nhà 22 tầng” (tổ hợp hợp nhà có cùng khối móng). Công trình là nơi cho cán bộ công nhân viên làm việc trong đó như không gian sáng tạo.

Nhưng hiện nay khi tham gia mời thầu dự án thì bên tổ chuyên gia đấu thầu yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn thiết kế. Vậy khi mời thầu, Tổng công ty tôi có phải bắt buộc tìm các đơn vị có chứng chỉ năng lực hoạt động trên không? (bao gồm cả đơn vị thiết kế và đơn vị thi công) hay chỉ cần chứng chỉ chỉ hành nghề cá nhân thiết kế?

Trần Đức Tùng (tranductung@vnpt.vn) -

Chứng chỉ năng lực với doanh nghiệp mới thành lập

Theo Khoản 20, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018:

“20. Sửa đổi, bổ sung Khoản 19, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP như sau:

“Điều 57. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

1. Tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực sau đây:

a) Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình.

b) Lập quy hoạch xây dựng.

c) Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp; thiết kế cơ - điện công trình; thiết kế cấp - thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

d) Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

đ) Thi công xây dựng công trình.

e) Giám sát thi công xây dựng công trình.

g) Kiểm định xây dựng.

h) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định từ Điểm a đến Điểm e, Khoản 1 Điều này phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là chứng chỉ năng lực)”.

Với doanh nghiệp mới thành lập tham gia hoạt động xây dựng công trình cấp IV chưa có chứng chỉ năng lực hoạt động quy định như nào?

Trần Thanh Tùng (tung6@gmail.com) -

Chứng chỉ năng lực mỗi cấp công trình

Đối với công trình điện gió cấp 1 (>=50 MW), nếu chủ đầu tư/nhà thầu chỉ làm phần đường nội bộ (tốc độ dưới 40km/h), móng tuabin gió (đường kính dưới 30m, chiều cao dưới 3m), đường trung thế =< 35kV thì cần phải có chứng chỉ năng lực hạng 1 không? hay chỉ cần chứng chỉ năng lực cấp thấp hơn?

Hồ Thị Hiếu (hothihieu1994@gmail.com) -

Nhân sự trong hồ sơ mời thầu

Đơn vị chúng tôi chuẩn bị tham gia gói thầu: Sửa chữa công trình dân dụng cấp III, nhưng trong hồ sơ mời thầu yêu cầu nhân lực như sau:
 

1.Chỉ huy trưởng công trình: Tính từ ngày tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng dân dụng đã từng chỉ huy trưởng ít nhất 01 công trình xây dựng dân dụng cấp III
 

2. Kỹ thuật thi công trực tiếp phần xây dựng: Tính từ ngày tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng dân dụng đã từng tham gia thi công ít nhất 02 công trình xây dựng dân dụng cấp III
 

3. Kỹ thuật thi công trực tiếp phần hoàn thiện: Tính từ ngày tốt nghiệp Kiến trúc sư thiết kế công trình đã từng tham gia thi công ít nhất 02 công trình xây dựng dân dụng cấp III
 

Công trình dân dụng yêu cầu Kiến trúc sư như vậy có phù hợp không?

 

Đỗ Trung Quân (trungquanphuyen@gmail.com) -

Chứng chỉ hành nghề Thiết kế Cấp thoát nước công trình

Tôi tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, hiện đang làm việc trong lĩnh vực tư vấn thiết kế Cấp - Thoát nước công trình. Qua tìm hiểu tôi được biết Bộ Xây dựng có công văn 2099/BXD-HĐXD hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề có quy định không cấp chứng chỉ hành nghề Thiết kế Cấp thoát nước công trình cho cá nhân tốt nghiệp ngành môi trường. Tôi đã quyết định học chương trình Cao học Kỹ thuật Hạ tầng (Cấp thoát nước) như vậy với điều kiện bằng cao học tôi có được xem xét cấp chứng chỉ Thiết kế Cấp thoát nước trong công trình hay không?

Lê Minh Tùng (lmtung.trungtin@gmail.com) -