Đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ giải quyết các vấn đề về đô thị(25/05/2020)

Đại diện các sở, ngành Thành phố Hồ Chí Minh đã "đặt hàng" các viện trường, nhà khoa học các giải pháp, công nghệ để giải quyết vấn đề quản lý quy hoạch-tài nguyên-xây dựng.

Tìm theo ngày :