Các nước tham gia Cấp cao Đông Á ủng hộ các ưu tiên của Việt Nam(17/02/2020)

Ngày 13/02/2020 tại Ban Thư ký ASEAN, Jakarta, Indonesia, đã diễn ra Cuộc họp Đại sứ các nước thành viên Cấp cao Đông Á (EAS). Đây là cuộc họp đầu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam với mục đích kiểm điểm các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ EAS.

12345...42
Tìm theo ngày :