Thủ tục hành chính liên ngành về lĩnh vực xây dựng dưới góc nhìn của doanh nghiệp(26/11/2020)

Cung cấp những thông tin thực tế về việc thực hiện các thủ tục hành chính dưới góc nhìn của các doanh nghiệp có công trình xây dựng góp phần hỗ trợ rà soát, đơn giản hóa quy trình thủ tục hành chính và hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

12345...62
Tìm theo ngày :