Vĩnh Phúc: Cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi(27/03/2020)

Thể hiện sự quyết tâm của tỉnh trong đẩy mạnh cải cách TTHC, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, Vĩnh Phúc đã cắt giảm tối đa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC); công khai, minh bạch cơ chế chính sách, quy hoạch; 100% cơ quan quản lý nhà nước áp dụng chữ ký số...

 • Ngày 24/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang ban hành văn bản số 170/STTTT-CNTT gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Báo Tuyên Quang; Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh về việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

 • Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 411/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020.

 • Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

 • Ngày 17/3, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1095/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • Hiện tất cả 292 thủ tục hành chính cấp Trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương đã được triển khai mức độ 2 trở lên; trong đó, có 166 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

   

 • 95 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải sẽ có sự thay đổi và có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 15/4/2020.

   

   

 • Qua 5 năm thực hiện Chương trình số 11-CTr/HU của Huyện ủy Thường Tín về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020”, công tác CCHC trên địa bàn huyện có những bước chuyển biến đáng ghi nhận.

   

 • Ngày 16/3, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1072/QĐ-UBND về viêc công bố Danh mục thủ tục hành chính và thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở công sở, vật liệu xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội.

 • Trong Qúy I năm 2020, Bình Định đã chủ động triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác CCHC được triển khai tương đối đồng bộ, quyết liệt, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, chú trọng công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC, tạo điều kiện cho việc triển khai công tác CCHC tại đơn vị kịp thời, đi vào nền nếp, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác CCHC. Theo đó, công tác CCHC trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực.

 • Theo ông Nguyễn Văn Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trong quý II/2020, tỉnh sẽ tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm.

  Từ đầu năm đến nay, các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng tập trung cải cách hành chính tại các lĩnh vực như: cải cách thể chế; sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; hiện đại hóa nền hành chính… Trong quý II/2020, tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm.

   

12345...46
Tìm theo ngày :