Đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua phát triển Chính phủ điện tử(18/09/2020)

Sau 9 tháng vận hành, Cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 1.194 dịch vụ công trực tuyến, với 6.842 thủ tục hành chính tại 4 cấp chính quyền.

12345...59
Tìm theo ngày :