Thái Nguyên triển khai xây dựng nhà ở xã hội(27/03/2024)

Thái Nguyên có nhiều khu, cụm công nghiệp, thu hút hàng trăm nghìn công nhân, người lao động, trong đó có khoảng 40% là người ngoài tỉnh. Thời gian gần đây, một số dự án nhà ở xã hội được triển khai để từng bước đáp ứng nhu cầu về nhà ở của công nhân, người lao động.

Tìm theo ngày :