Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành 35.000 căn nhà xã hội cuối năm 2025(01/04/2024)

Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh đề nghị bổ sung hoặc tăng thêm chính sách ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội để khuyến khích và thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia thực hiện các dự án.

Tìm theo ngày :