Đưa Hà Nội sớm trở thành một trong những Thủ đô có quy mô tầm cỡ thế giới

Thứ năm, 01/12/2022 14:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thành phố Hà Nội sẽ triển khai một số nhiệm vụ đầu tư xây dựng phát triển theo định hướng quy hoạch, hình thành một số cực tăng trưởng mới, xây dựng mô hình phát triển thành phố thuộc Thủ đô đảm bảo kết nối với các tỉnh, thành phố phía xung quanh để hình thành động lực phát triển kinh tế vùng.

Các khu đô thị mới hiện đại dần được hình thành, góp phần giảm tải dân số khu vực nội đô, tạo diện mạo mới cho Thủ đô Hà Nội. Ảnh: VGP/Minh Anh

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết như vậy tại Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022 ngày 30/11. Theo ông Dương Đức Tuấn Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đánh giá tổng quát công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị ở nước ta với nhiều kết quả rất quan trọng; bước đầu đã hình thành cực tăng trưởng kinh tế và trung tâm đổi mới sáng tạo tại các đô thị lớn, nhất là tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259 ngày 26/7/2011; Thành ủy, UBND TP. Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, triển khai các công tác về quy hoạch. Đến nay, đã hoàn thành, phê duyệt một khối lượng lớn các đồ án quy hoạch các cấp độ, từ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu phủ kín 100/%, quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, các đồ án quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành. Các quy hoạch được phê duyệt, kế hoạch được ban hành đã cơ bản đầy đủ để triển khai quản lý đô thị, đất đai, đầu tư, xây dựng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Thành ủy Hà Nội đã ban hành các chương trình công tác về đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị gồm: Chương trình số 03-CTr/TU ngày 17/3/2021; Chương trình số 05-CTr/TU ngày 17/3/2021; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 02/3/2022 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng.

Sau gần 15 năm hợp nhất, việc đẩy mạnh đầu tư phát triển đô thị, huy động đa dạng các nguồn lực xã hội tham gia vào đầu tư phát triển đô thị đã nhanh chóng tạo nên diện mạo mới cho đô thị Thủ đô. Công tác quy hoạch, phát triển không gian, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật được đặc biệt chú trọng, nhất là hệ thống đường vành đai, trục hướng tâm, cầu đường bộ, gắn với nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng và hạ tầng xã hội.

Quản lý, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường được tăng cường, cơ sở hạ tầng dần được hoàn thiện và hiện đại hóa, vấn đề nhà ở cho nhân dân được cải thiện. Các khu đô thị mới hiện đại dần được hình thành, góp phần giảm tải dân số khu vực nội đô, tạo diện mạo mới cho Thủ đô.

Tuy nhiên, cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, bên cạnh những kết quả đạt được, Thành phố cũng nhận thức rõ công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị thời gian qua vẫn còn những tồn tại, khó khăn và thách thức; chưa được định hình rõ vai trò là trung tâm, động lực tăng trưởng và phát triển của vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; tốc độ đô thị hoá chưa đạt mục tiêu đề ra; công tác quản lý, kiểm soát dân số và giãn dãn dân nội đô còn nhiều khó khăn….

Những hạn chế nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan như: hệ thống pháp luật còn chưa đồng bộ, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức còn bất cập. Một số cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô. Thể chế liên kết vùng còn nhiều hạn chế, tính gắn kết chưa cao; một số vấn đề chưa được giải quyết thống nhất, đồng bộ như: việc xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường, đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật ở quy mô vùng, liên kết kinh tế vùng giữa Thủ đô với các địa phương chưa thật hiệu quả...

Qua nghiên cứu Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ; UBND Thành phố Hà Nội nhận thấy 05 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, trong đó gồm 33 nhiệm vụ cụ thể đã thể hiện rất đầy đủ những nội dung, giải pháp cần triển khai, có tính đổi mới, gắn kết với thực tiễn, rất quan trọng và cần thiết đối với thành phố Hà Nội.

Trên cơ sở đó, Thành phố chỉ đạo nghiên cứu, tập trung triển khai một số nội dung cơ bản và một số kiến nghị đến Chính phủ như phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành để khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết số 148/NQ-CP của Chính phủ và các chủ trương, nghị quyết, định hướng có liên quan; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, triển khai các công tác, chương trình trọng điểm có kế hoạch; nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các cơ chế chính sách pháp luật về quy hoạch, xây dựng, đầu tư, đất đai, nhà ở,... để tạo hành lang pháp lý bền vững, thúc đẩy phát triển.

Trong đó có kiến nghị nghiên cứu xây dựng điều chỉnh Luật Thủ đô, Luật điều chỉnh về Quy hoạch đô thị và Nông thôn, Luật điều chỉnh về Quản lý phát triển đô thị, tái thiết đô thị, Luật Đất đai, Luật Nhà ở,...

Bên cạnh đó, Thành phố sẽ tập trung xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW và Nghị quyết số 148/NQ-CP của Chính phủ đảm bảo thống nhất đồng bộ với Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 26/8/2022 của Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị;

Cùng với đó, Hà Nội sẽ khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Chương trình phát triển đô thị Thành phố, Chương trình cải tạo, tái thiết đô thị, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tích hợp, liên kết đồng bộ, đồng thời với Quy hoạch tổng thể quốc gia (đã được Ban Chấp hành Trung ương thông qua tại Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022, Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 25/10/2022), Quy hoạch vùng đồng bằng sông hồng, quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan. Làm cơ sở pháp lý, công cụ để đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng phát triển.

Thành phố cũng sẽ triển khai một số nhiệm vụ đầu tư xây dựng phát triển theo định hướng quy hoạch; hình thành một số cực tăng trưởng mới, xây dựng mô hình phát triển Thành phố thuộc Thủ đô đảm bảo kết nối với các tỉnh, thành phố phía xung quanh để hình thành động lực phát triển kinh tế vùng. Tập trung nguồn lực phát triển, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của Thủ đô một các tổng thể, hiện đại; phát triển hệ thống giao thông huyết mạch có tính kết nối với các đô thị vệ tinh và kết nối vùng nội vùng và liên vùng. Trong đó, tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là nhiệm vụ trọng tâm.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)