Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến vào Đồ án quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ ba, 02/08/2022 15:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sáng 30/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị cho ý kiến vào Đồ án quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Toàn cảnh Hội nghị.

Các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước trình bày Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến vào dự thảo Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đại diện liên danh tư vấn báo cáo tóm tắt Đồ án Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Trong đó, có đánh giá hiện trạng, tiềm năng của tỉnh; quan điểm, tầm nhìn, trụ cột tăng trưởng và kịch bản phát triển; phương hướng phát triển các ngành quan trọng và phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến về bố cục và nội dung chính của Quy hoạch; quan điểm phát triển chung; mục tiêu phát triển đến năm 2030; các trụ cột tăng trưởng; tầm nhìn phát triển; kịch bản phát triển; các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá trong kỳ quy hoạch; phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng, giải pháp thực hiện Quy hoạch... Cơ bản các đại biểu thống nhất cao với các nội dung nêu trong Đồ án. 

Cập nhật, bổ sung thêm các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển của vùng trung du và miền núi phía Bắc theo các nghị quyết của Bộ Chính trị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các đơn vị tư vấn, chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong triển khai thực hiện Đồ án quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các đơn vị tư vấn, chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục tiếp thu ý kiến của các đại biểu; nghiên cứu, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nội dung, hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Đồ án theo quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu đề ra.

Trong đó, về quan điểm phát triển và mục tiêu phát triển, đồng chí yêu cầu cần cập nhật, bổ sung thêm các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển của vùng trung du và miền núi phía Bắc theo Nghị quyết 11 và các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị liên quan đến vùng, các ngành, lĩnh vực; cập nhật và bổ sung thêm các chỉ tiêu phát triển phù hợp với định hướng phát triển của quốc gia đến năm 2050. 

Về kịch bản phát triển, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng tình với kịch bản phát triển số 2 (kịch bản tăng trưởng nhanh). 

Về phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng, coi công nghiệp là động lực chính của tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đồng chí yêu cầu cần nghiên cứu đầu tư xây dựng các khu phức hợp công nghiệp gắn với đô thị, phát triển dịch vụ để bổ trợ cho nhau, giúp tăng trưởng nhanh và bền vững; nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế nên khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, sử dụng hiệu quả tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua về nguyên tắc nội dung Đồ án Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo các nội dung Tờ trình số 397 ngày 29/7/2022 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

Nguồn: Yenbai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)