Bắc Ninh: Cấp 733 giấy phép xây dựng

Thứ ba, 02/08/2022 15:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

6 tháng đầu năm 2022, Sở Xây dựng, UBND cấp huyện thực hiện tốt các thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép xây dựng, xử lý 4 tại chỗ và thực hiện theo Quy chế “Một cửa liên thông” ở cấp huyện, giảm thời gian cấp phép, tạo thuận lợi cho công dân và tổ chức. Kết quả, toàn tỉnh cấp 733 giấy phép xây dựng, trong đó cấp huyện, thành phố cấp 697 giấy phép xây dựng.

Khu nhà ở phường Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh) được quản lý chặt chẽ về cấp phép xây dựng, tạo sự đồng bộ cảnh quan, kiến trúc đô thị.

Ngoài ra, Sở Xây dựng còn chủ động hướng dẫn Phòng Quản lý xây dựng cấp huyện về công tác thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, quản lý chi phí đầu tư xây dựng; quản lý chặt chẽ cấp Chứng chỉ hành nghề năng lực cá nhân và tổ chức; đăng tải thông tin về điều kiện năng lực của các tổ chức tư vấn; đơn giá, chỉ số giá, công bố giá Vật liệu xây dựng liên Sở hằng tháng kịp thời, công khai trên website của Sở để các cơ quan quản lý Nhà nước và các chủ đầu tư lựa chọn, tham khảo; công tác thẩm định được thực hiện khá tốt, không có vướng mắc. Qua 6 tháng, toàn tỉnh có 298 dự án được các cơ quan thẩm quyền thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

Để tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng, các đơn vị chuyên ngành đã chủ động kiểm tra chất lượng công trình xây dựng, nâng cao chất lượng kiểm tra nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; chấn chỉnh các vi phạm chất lượng và thất thoát, lãng phí. Kết quả, có 289 công trình, hạng mục công trình xây dựng được kiểm tra nghiệm thu trong quá trình thi công và nghiệm thu đưa vào sử dụng. Qua đó, ngành chức năng chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý chất lượng công trình và chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý để nâng cao chất lượng các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Nguồn: Báo Bắc Ninh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)