Hà Nội: Gần 5.400 hộ gia đình người có công cần hỗ trợ cải thiện nhà ở

Thứ năm, 28/07/2022 14:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Số liệu thống kê của UBND TP. Hà Nội cho thấy, tổng số hộ gia đình người có công có nhu cầu cần hỗ trợ cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 là 5.399 hộ.

Việc hỗ trợ xây dựng, sửa nhà cho những người có công nhằm tri ân đến những gia đình có thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng trong các cuộc kháng chiến. Ảnh minh họa

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản gửi báo cáo số liệu đến Bộ Xây dựng về nhu cầu hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công. Cụ thể, số hộ hỗ trợ xây dựng mới nhà là 3.166 hộ; Số hộ hỗ trợ sửa chữa, cải tạo nhà là 2.173 hộ.

UBND TP. Hà Nội đề xuất mức hỗ trợ bằng tiền đối với trường hợp xây dựng mới hoặc trường hợp cải tạo, sửa chữa nhà ở từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

Trước đó, ngày 30/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó tại Khoản 2 Điều 102 về Hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với nhà ở tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng quy định, mức hỗ trợ để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở và tỷ lệ phân bổ vốn đối ứng hỗ trợ từ ngân sách địa phương do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Tuy nhiên, hiện Thủ tướng Chính phủ chưa có quy định về nội dung trên, vì vậy TP. Hà Nội chưa có cơ sở để đề xuất cụ thể mức hỗ trợ bằng tiền đối với trường hợp xây mới nhà ở hoặc trường hợp sửa chữa, cải tạo nhà ở.

Về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013, trong đó quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) với mức hỗ trợ 40 triệu đồng hộ đối với hộ xây mới nhà ở, hỗ trợ 20 triệu đồng hộ đối với hộ sửa chữa nhà ở.

Trước đó vào dịp 27/7/2017 UBND TP. Hà Nội đã thực hiện hỗ trợ với mức hỗ trợ 70 triệu đồng/hộ đối với hộ xây mới nhà ở (trong đó 40 triệu đồng từ ngân sách Trung ương và Thành phê 30 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa); hỗ trợ 35 triệu đồng hộ đối với họ sửa chữa nhà ở (trong đó 20 triệu đồng từ ngân sách Trung ương và Thành phố, 15 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa).

Căn cứ các nội dung trên và để phù hợp với điều kiện thực tiễn về xây dựng sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ cần hỗ trợ cải thiện nhà ở trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2021-2025, UBND TP. Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quy định mức hỗ trợ để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở và tỷ lệ phân bố vốn đối ứng hỗ trợ từ ngân sách địa phương theo nội dung quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 nêu trên.

Trong đó, đề nghị nên có mức hỗ trợ bằng tiền đối với trường hợp xây dựng mới hoặc trường hợp cải tạo, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình cần hỗ trợ cải thiện nhà ở nêu trên cao hơn mức hỗ trợ đã quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ- TT ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc hỗ trợ xây dựng, sửa nhà cho những người có công nhằm tri ân đến những gia đình có thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng trong các cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc. Bên cạnh việc thực hiện các chính sách ưu đãi nâng cao đời sống cho những người có công với cách mạng, trong 6 tháng đầu năm 2022, TP. Hà Nội đã xây dựng, sửa chữa 230 nhà ở cho người có công với cách mạng.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)