Hà Nội: Báo cáo hằng ngày tình hình công trình xây dựng được phép hoạt động

Thứ sáu, 10/09/2021 15:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Định kỳ trước 7h và trước 15h30 hàng ngày, các địa phương phải báo cáo Sở Xây dựng về tình hình hoạt động; công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trường xây dựng trên địa bàn quản lý.

Đó là yêu cầu được nêu tại Văn bản 7264/SXD-TTr (ngày 8-9-2021) của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 2917/UBND-SXD ngày 6-9-2021 về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trường xây dựng trên địa bàn thành phố trong tình hình mới.

Báo cáo tình hình hoạt động, công tác phòng, chống dịch tại các công trình xây dựng được phép thi công hằng ngày.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại nội dung văn bản số 2917/UBND-SXD. Trong đó, công trình xây dựng chỉ được phép hoạt động khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Mục I (đối với công trình xây dựng tại vùng 1) hoặc Mục II (đối với công trình xây dựng tại vùng 2, vùng 3) tại Văn bản số 2917/UBND-SXD ngày 6-9-2021 của UBND thành phố. Đồng thời, nghiêm chỉnh chấp hành chế độ báo cáo theo yêu cầu của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố. 

Cụ thể, định kỳ trước 7h và trước 15h30 hằng ngày (kể từ ngày 9-9-2021), UBND các quận, huyện, thị xã có báo cáo (bằng văn bản) về tình hình hoạt động; công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trường xây dựng trên địa bàn quản lý, gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố.

Nội dung báo cáo gồm tình hình hoạt động, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn quản lý theo các nội dung: Công trình xây dựng được UBND thành phố/UBND cấp huyện cho phép hoạt động; số công trình đang thi công; tổng số người lao động tại các công trường đang thi công; tình hình xét nghiệm (test) Covid-19 tại các công trường đang thi công; tình hình tiêm vắc xin; số ca nhiễm Covid-19 tại các công trình xây dựng; số công trình đã được cho phép hoạt động nhưng phải dừng hoạt động do vi phạm yêu cầu phòng, chống dịch; việc xử lý vi phạm hành chính, xử lý trách nhiệm (nếu có) liên quan đến tình hình hoạt động, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn quản lý…

Nguồn: Hà Nội mới

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)