Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thứ tư, 26/05/2021 14:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chiều 24/5, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh để nghe Sở Xây dựng báo cáo dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (viết tắt là Kế hoạch). Tham dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Văn Tuấn, Lê Ngọc Khánh và Nguyễn Công Vinh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Toàn cảnh cuộc họp

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm quán triệt và cụ thể hóa các nội dung tại Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và tổ chức triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, từng bước củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch và xây dựng của các cấp, các ngành tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn tỉnh như: tổ chức đo đạc, cắm mốc, lập lại bản đồ địa chính của một số địa phương có sai sót; thực hiện số hóa và thiết lập phần mềm hệ thống dữ liệu về đất đai và quy hoạch trên phạm vi toàn tỉnh để phục vụ công tác quản lý và công bố công khai, cung cấp thông tin cho người dân tra cứu, truy cập; triển khai đường dây nóng ở các huyện, thị xã, thành phố để ghi nhận và xử lý kịp thời những ý kiến phản ảnh của người dân liên quan đến đất đai; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời và kiên quyết xử lý các công trình nhà ở vi phạm trong xây dựng, không đúng mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân các quy định của pháp luật về đất đai với nhiều hình thức, phương pháp linh hoạt …

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ đề nghị Sở Xây dựng tiếp thu các ý kiến đóng góp, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch nêu trên, báo cáo UBND tỉnh; trong đó Ông yêu cầu rà soát lại trách nhiệm cụ thể của các ngành liên quan trong việc quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn tỉnh.

*Cũng tại cuộc họp, Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan đã nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về xử lý vướng mắc liên quan đến dự án sân Golf và dịch vụ Hương Sen tại thị trấn Phước Hải, huyện đất Đỏ; Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về tiến độ thực hiện đấu giá các khu đất công năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Baria-vungtau.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)